Aktualności

Uroczystości zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej: a) godz. 8:00 klasy „8", b) godz. 9:00 klasy „1-2”, c) godz. 10:00 klasy „3”, d) godz. 11:00 klasy “4-7”.
Szanowni Państwo, spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów odbędzie się 17 czerwca (poniedziałek) o godz.17.00. w holu na pierwszym piętrze. Na teren szkoły proszę wchodzić wejściem głównym. Podczas spotkania przekażemy ważne informacje...

Strona naboru https://torun.edu.com.pl/kandydat

Informacja o miejscach w klasach I na rok szkolny 2024/2025 w prowadzonych przez GMT liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia – stan na 30.04.2024 r.

Na kandydatów w szkołach GMT czeka ogółem 2050 miejsc w 66 oddziałach klas pierwszych, w tym:

       1210 miejsc, w 38 oddziałach,  w 11 liceach ogólnokształcących, w tym:

 • 1 oddział integracyjny (VII LO),
 • 1 oddział sportowy (VIII LO),
 •  1 oddział przygotowania wojskowego (VI LO),
 • 1 oddział wymagający szczególnych predyspozycji od kandydata (IV LO)
 •  2 oddziały mistrzostwa sportowego (XIII LO),
 •  3 oddziały dwujęzyczne (X LO),
 •  29 oddziałów ogólnodostępnych,

       690 miejsc, w 23 oddziałach,  w 8 technikach, proponujących kształcenie w 32 zawodach, w tym 1 oddział przygotowania wojskowego,

       150 miejsc, w 5 oddziałach,  w 4 branżowych szkołach I stopnia, proponujących kształcenie w 8 zawodach.

Lista zawodów w technikach: 

 1. technik architektury krajobrazu, T nr 9 - ZSIŚ, 15 miejsc
 2. technik automatyk, T nr 5 - ZSMEiE, 15 miejsc
 3. technik budownictwa, T nr 4 - ZST, 15 miejsc
 4. technik dekarstwa , T nr 4 - ZST, 15 miejsc
 5. technik ekonomista, T nr 1 - ZSE, 15 miejsc
 6. technik elektromobilności, T nr 7 - ZSS, 15 miejsc
 7. technik elektronik, T nr 5 - ZSMEiE, 15 miejsc
 8. technik elektryk, T nr 5 - ZSMEiE, 15 miejsc
 9. technik energetyk, T nr 9 - ZSIŚ, 15 miejsc
 10. technik fotografii i multimediów, T nr 8 - ZSPS i VIII LO, 30 miejsc
 11. technik geodeta, T nr 4 - ZST, 15 miejsc
 12. technik grafiki i poligrafii cyfrowej, T nr 13 - ZSO i T Nr 13, 30 miejsc
 13. technik handlowiec, T nr 1 - ZSE, 15 miejsc
 14. technik hotelarstwa, T nr 3 - ZSG-H, 30 miejsc
 15. technik informatyk, T nr 5 - ZSMEiE, 30 miejsc
 16. technik informatyk, T nr 13 - ZSO i T Nr 13, 30 miejsc
 17. technik inżynierii środowiska i melioracji, T nr 9 - ZSIŚ, 15 miejsc
 18. technik logistyk, T nr 4 - ZST, 60 miejsc (po 30 miejsc w oddziale przygotowania wojskowego i oddziale ogólnodostępnym)
 19. technik mechanik, T nr 7 - ZSS, 15 miejsc
 20. technik mechatronik, T nr 5 - ZSMEiE, 30 miejsc
 21. technik organizacji turystyki, T nr 3 - ZSG-H, 30 miejsc 22) technik pojazdów samochodowych, T nr 7 - ZSS, 30 miejsc
 22. technik pojazdów samochodowych, T nr 7 - ZSS, 30 miejsc
 23. technik programista, T nr 5 - ZSMEiE, 30 miejsc
 24. technik rachunkowości, T nr 1 - ZSE, 15 miejsctechnik robotyk, T nr 5 - ZSMEiE, 15 miejsc
 25. technik robotyk, T nr 5 - ZSMEiE, 15 miejsc 
 26. technik spawalnictwa , T nr 7 - ZSS, 15 miejsc
 27. technik teleinformatyk, T nr 4 - ZST, 15 miejsc
 28. technik transportu drogowego , T nr 7 - ZSS, 15 miejsc
 29. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, T nr 9 - ZSIŚ, 15 miejsc
 30. technik usług fryzjerskich, T nr 1 - ZSE, 15 miejsc
 31. technik weterynarii, T nr 9 - ZSIŚ, 30 miejsc
 32. technik żywienia i usług gastronomicznych, T nr 3 - ZSG-H, 30 miejsc

 Lista zawodów w branżowych szkołach I stopnia: 

 1. fryzjer, BS nr 1 - ZSE, 30 miejsc
 2. cukiernik, BS nr 3 - ZSG-H, 15 miejsc
 3. kucharz, BS nr 3 - ZSG-H, 15 miejsc
 4. elektromechanik pojazdów samochodowych, BS nr 7 - ZSS, 15 miejsc
 5. kierowca mechanik, BS nr 7 - ZSS, 15 miejsc
 6. lakiernik samochodowy, BS nr 7 - ZSS, 15 miejsc
 7. mechanik pojazdów samochodowych, BS nr 7 - ZSS, 15 miejsc
 8. operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, BS nr 9 - ZSIŚ, 30 miejsc

Harmonogram rekrutacji  -  9 rzeczy, które trzeba wiedzieć, by nie zgubić się w gąszczu dat  

 

1.      Dwa etapy rekrutacji

Rekrutacja co roku odbywa się w dwóch etapach: zasadniczym i uzupełniającym. Jeśli komuś nie udało się dostać do żadnej z wybranych szkół w terminie zasadniczym, ma jeszcze szansę w rekrutacji uzupełniającej, choć wtedy dostępnych będzie już mniej miejsc i to raczej w szkołach mało obleganych przez kandydatów. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się według takich samych reguł jak zasadnicza, ale na złożenie wniosku, zdanie dodatkowego testu, potwierdzenie woli uczęszczania do oddziału jest mniej czasu.

2.      Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

Harmonogram rekrutacji ustalany jest przez kuratorów oświaty. 

Zarządzenie nr 4/2024 Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do: publicznych szkół  podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół  ponadpodstawowych i na semestr pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i  publicznych szkół policealnych w województwie kujawskopomorskim, zwane dalej harmonogramem rekrutacji przewiduje  początek składania wniosków o przyjęcie  do klas I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia na 13 maja 2024 r. Czas na to jest niemal do końca roku szkolnego - do 14 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

Ważne!

W dniach od 25 czerwca 2024 r. do 9 lipca 2024 r. do godz. 15:00,  kandydaci do oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych będą mieli możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów, tzn. będą mogli wypełnić ponownie wniosek wybierając inne oddziały i inne szkoły. Taką możliwość mają również kandydaci do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego, wymagających szczególnych indywidualnych  predyspozycji, ale ponowny wniosek muszą złożyć od 25 czerwca 2024 r. do 28 czerwca 2024 r. do godz. 15:00.

3.      Dodatkowe sprawdziany predyspozycyjne

Uczniowie, którzy chcą dostać się do oddziałów dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego, przygotowania wojskowego lub innych, w których wymagane są szczególne indywidualne  predyspozycje, dodatkowo zdają sprawdziany predyspozycyjne. 

W 2024 roku sprawdziany te odbędą się od 17 czerwca do 20 czerwca 2024 r.  Zawsze przewiduje się także „zapasowy” termin dla uczniów, którzy z ważnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w sprawdzianie lub podjęli decyzję o zmianie wniosku: od 1 lipca 2024 r.  do 3 lipca 2024 r.  

4.     Przekazanie wniosku szkole Wniosek o przyjęcie do szkoły będzie można wygenerować w elektronicznym systemie rekrutacji.  Wniosek składa się w szkole pierwszego wyboru  w terminie do 14 czerwca 2024 r.  do godz. 15:00. O możliwości ponownego złożenia wniosku – patrz pkt 2.

5.     Ważna kolejność

W zależności od decyzji jednostki samorządu terytorialnego uczniowie mogą zdecydować się na różną liczbę szkół, w Toruniu – trzy szkoły. Wpisują je do wniosku w kolejności od tej klasy i szkoły, którą są najbardziej zainteresowani po tę, która interesuje ich najmniej. Kolejność ma duże znaczenie. Kandydat dostanie się do tej klasy, do której ma wystarczającą liczbę punktów, ale klasy będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością podaną we wniosku. Jeśli kandydat ma 140 punktów, a we wniosku wymieni po kolei klasy do których trzeba mieć 90, 120, 130 punktów, zostanie przez system przydzielony do pierwszej wymienionej (czyli tej stojącej otworem już dla uczniów z 90 punktami).  

6.     Kluczowy moment

Po złożeniu wszystkich dokumentów, rozpatrzeniu ich przez komisje rekrutacyjne oraz ustaleniu list kandydatów, którzy znaleźli miejsce w wybranych oddziałach, szkoły ogłaszają listę osób zakwalifikowanych do przyjęcia i listę tych, którzy się nie zakwalifikowali. W 2024 r. takie informacje będą publikowane 16 lipca 2024 r. o godz. 12:00. Nie oznacza to jeszcze listy przyjętych. Wkrótce należy koniecznie potwierdzić wolę uczęszczania do danej szkoły. Dopiero to potwierdzenie pozwala na stworzenie ostatecznej listy przyjętych w danej szkole.

7.     Krótki czas na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły

Na potwierdzenie woli uczęszczania do danej szkoły, podobnie jak na inne działania uwzględnione w harmonogramie, jest wyznaczony czas. Są to terminy nieprzekraczalne, nie można się spóźnić choćby o minutę. Wolę uczęszczania do danej szkoły należy potwierdzić do 19 lipca 2024 r. do godz. 15:00. Niedotrzymanie terminu oznacza, że uczeń traci szansę na dostanie się do wybranej szkoły.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły zostaną ogłoszone w dniu 22 lipca 2024 r. o godz. 12:00.

8.     Rekrutacja uzupełniająca  Rekrutacja uzupełniająca dla tych kandydatów, którzy nie dostaną się do żadnej ze wskazanych we wniosku szkół rozpocznie się 22 lipca 2024 r.  od godz. 12:00 i potrwa do

29 lipca 2024 r.  do godz. 15:00. Do 23 lipca 2024 r. Kujawsko-Pomorski  Kurator Oświaty opublikuje informacje o liczbie wolnych miejsc w liceach ogólnokształcących, technikach i branżowych szkołach I stopnia.

9.     Krótki czas na wzięcie udziału w procedurze odwoławczej

W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. W rekrutacji zasadniczej ma na to czas do 25 lipca 2024 r., a w rekrutacji uzupełniającej do 12 sierpnia 2024 r.

Uzasadnienie komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

Dyrektor  szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania, na rozstrzygnięcie dyrektora danej szkoły podstawowej służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Opracowanie: Katarzyna Nowicka-Skuza, zastępca dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, 30 kwietnia 2024 r.

 

Z7.jpg
Z7.jpg
61.jpeg
61.jpeg
s5.jpeg
s5.jpeg
s3.jpeg
s3.jpeg
s22.jpeg
s22.jpeg
s1.jpeg
s1.jpeg
previous arrow
next arrow

Szkoła

1) W przypadku posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy dostarczyć dokument do szkoły ze względu na inny symbol legitymacji. 2) Zdjęcie do legitymacji musi spełniać następujące warunki: powinno być w formacie...

Laboratoria Przyszłości

Konstruowanie i programowanie z klockami Lego z Laboratoria Przyszłości Doskonalimy kompetencje przyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci #LaboratoriaPrzyszłości {gallery}23_24/labolatoria/lego{/gallery}

Uczestniczymy w projektach:
szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24