Aktualności

Uroczystości zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej: a) godz. 8:00 klasy „8", b) godz. 9:00 klasy „1-2”, c) godz. 10:00 klasy „3”, d) godz. 11:00 klasy “4-7”.
Szanowni Państwo, spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów odbędzie się 17 czerwca (poniedziałek) o godz.17.00. w holu na pierwszym piętrze. Na teren szkoły proszę wchodzić wejściem głównym. Podczas spotkania przekażemy ważne informacje...

Zasady przydziału uczniów do klas IV Szkoły Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu

PROCEDURA COVID-19

STATUT SP nr 24 2.04.2020 r.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

Zarządzenie nr 7/2023/2024 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniom w Szkole Podstawowej nr 24 im.Bohaterów Września 1939 i wprowadzenia Regulaminu przebywania rodziców uczniów/opiekunów prawnych i innych osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, KIEDY RODZIC/RODZICE PLANUJĄ WYJAZD ZA GRANICĘ.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN UCZNIA SP nr 24

REGULAMIN ZFŚS SP nr 24 

      ANEKS do REGULAMIN ZFŚS SP nr 24 

REGULAMIN funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego

REGULAMUN określający zasady dokonywania wpisów dot. aktywności społecznej, w tym wolontariatu 

REGULAMIN mLegitymacja

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

ZASADY RUCHU PIESZEGO, WIAZDU I PARKOWANIA NA TERENIE SP 24

PROCEDURY dotyczące używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

 

 

 

Z7.jpg
Z7.jpg
61.jpeg
61.jpeg
s5.jpeg
s5.jpeg
s3.jpeg
s3.jpeg
s22.jpeg
s22.jpeg
s1.jpeg
s1.jpeg
previous arrow
next arrow

Szkoła

1) W przypadku posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy dostarczyć dokument do szkoły ze względu na inny symbol legitymacji. 2) Zdjęcie do legitymacji musi spełniać następujące warunki: powinno być w formacie...

Laboratoria Przyszłości

Konstruowanie i programowanie z klockami Lego z Laboratoria Przyszłości Doskonalimy kompetencje przyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci #LaboratoriaPrzyszłości {gallery}23_24/labolatoria/lego{/gallery}

Uczestniczymy w projektach:
szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24