Aktualności

Zapraszamy na basen szkolny w okresie ferii. 😃 🌀 Uczniowie , za okazaniem legitymacji szkolnej , wchodzą bezpłatnie, codziennie w godzinach 11:00 – 15:00. W godzinach 11:00-12:00 i 12:00- 13:00 będzie prowadzona przez trenera klubu Laguna24...
XXVII SAMORZĄDOWY KONKURS NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH” TORUŃ 2024 Organizatorem Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”, jest Fundacja „Świat na Tak”. Celem Konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i...

Zasady przydziału uczniów do klas IV Szkoły Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu

PROCEDURA COVID-19

STATUT SP nr 24 2.04.2020 r.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA

Zarządzenie nr 7/2023/2024 z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie zapewnienia bezpiecznych warunków bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki uczniom w Szkole Podstawowej nr 24 im.Bohaterów Września 1939 i wprowadzenia Regulaminu przebywania rodziców uczniów/opiekunów prawnych i innych osób trzecich na terenie Szkoły Podstawowej nr 24 im. Bohaterów Września 1939 w Toruniu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI, KIEDY RODZIC/RODZICE PLANUJĄ WYJAZD ZA GRANICĘ.

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN UCZNIA SP nr 24

REGULAMIN ZFŚS SP nr 24 

      ANEKS do REGULAMIN ZFŚS SP nr 24 

REGULAMIN funkcjonowania i korzystania z dziennika elektronicznego

REGULAMUN określający zasady dokonywania wpisów dot. aktywności społecznej, w tym wolontariatu 

REGULAMIN mLegitymacja

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY SZKOŁY

ZASADY RUCHU PIESZEGO, WIAZDU I PARKOWANIA NA TERENIE SP 24

PROCEDURY dotyczące używania telefonów i innych urządzeń elektronicznych

 

 

 

Z7.jpg
Z7.jpg
61.jpeg
61.jpeg
s5.jpeg
s5.jpeg
s3.jpeg
s3.jpeg
s22.jpeg
s22.jpeg
s1.jpeg
s1.jpeg
previous arrow
next arrow

Uczestniczymy w projektach:
szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24