Aktualności

Uroczystości zakończenia roku szkolnego w sali gimnastycznej: a) godz. 8:00 klasy „8", b) godz. 9:00 klasy „1-2”, c) godz. 10:00 klasy „3”, d) godz. 11:00 klasy “4-7”.
Szanowni Państwo, spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów odbędzie się 17 czerwca (poniedziałek) o godz.17.00. w holu na pierwszym piętrze. Na teren szkoły proszę wchodzić wejściem głównym. Podczas spotkania przekażemy ważne informacje...

Szanowni Państwo, 
spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów odbędzie się 17 czerwca (poniedziałek) o godz.17.00. w holu na pierwszym piętrze. Na teren szkoły proszę wchodzić wejściem głównym. Podczas spotkania przekażemy ważne informacje dotyczące dzieci oraz ich pobytu w naszej szkole, dlatego prosimy, aby Państwo przychodzili sami i wyjątkowo pozostawili pociechy pod opieką innych członków rodziny. Spotkanie dla dzieci i wychowawców jest przewidziane pod koniec wakacji. 
Zapraszamy!

 

Nabór elektroniczny do klas I szkół podstawowych na rok 2024/2025

odbywa się za pośrednictwem strony


 
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

Uwaga! Ogłaszamy nabór uzupełniający do klasy pierwszej sportowej w dyscyplinie piłki nożnej.

Dokumenty należy składać w sekretariacie od 10.06.2024 r. do 14.06.2024 r.

Próby sprawnościowe odbędą się 24.06.2024 r. o godzinie 10.00 w małej sali gimnastycznej (kandydatów prosimy o oczekiwanie przy dyżurce).

Przypominamy:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.01.2024 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Na próby sprawnościowe prosimy zaopatrzyć dziecko w strój sportowy (sekcja piłki nożnej). Rodzice podczas prób nie wchodzą do sali gimnastycznej.

Rodzice kandydatów do klasy sportowej są zobowiązani do dostarczenia wraz z dokumentami orzeczenia lekarskiego, wydawanego przez lekarza pierwszego kontaktu/rodzinnego na podst. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17) art.137. Bez tego orzeczenia dzieci nie będą mogły być dopuszczone do prób sprawności fizycznej. Orzeczenie to powinno mieć następującą treść:

Orzeczenie lekarskie
Kandydat………………………posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym.

W razie problemów z uzyskaniem orzeczenia, proszę powołać się na wskazaną wyżej podstawę prawną.

Zakres ćwiczeń z próby sprawnościowej znajduje się poniżej (w dokumentach do pobrania)

 

 

Prowadzimy nabór do klasy pierwszej sportowej w dyscyplinie piłki nożnej i pływania oraz do klas ogólnokształcących, w tym trzech z innowacjami pedagogicznymi

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.01.2024 w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025.

Terminy prób sportowych:

  • pływanie: 11 marca 2024 godz. 16.30-17.30 – basen
  • piłka nożna: 11 marca 2024 godz. 16.00-18.00 - duża sala gimnastyczna

Na próby sprawnościowe prosimy zaopatrzyć dziecko w strój sportowy (sekcja piłki nożnej) i kąpielówki, czepek, klapki, ręcznik, mydło (sekcja pływania). Rodzice podczas prób nie wchodzą na nieckę basenu oraz do sali gimnastycznej.

Proszę Państwa,
rodzice kandydatów do klasy sportowej są zobowiązani do dostarczenia wraz z dokumentami orzeczenia lekarskiego, wydawanego przez lekarza pierwszego kontaktu/rodzinnego na podst. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17) art.137. Bez tego orzeczenia dzieci nie będą mogły być dopuszczone do prób sprawności fizycznej. Orzeczenie to powinno mieć następującą treść:

Orzeczenie lekarskie
Kandydat………………………posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym.

W razie problemów z uzyskaniem orzeczenia, proszę powołać się na wskazaną wyżej podstawę prawną.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych
  2. Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy pierwszej sportowej w zakresie pływania
  3. Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy pierwszej sportowej w zakresie piłki nożnej

Oddział pierwszy sportowy: pływanie i piłka nożna
Klasa sportowa w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu to klasa adresowana do najmłodszych, którzy chcieliby uzupełnić indywidualne potrzeby ruchowe, aktywnie spędzić czas z dala od komputera i telewizora, nabyć i rozwinąć sprawność fizyczną oraz umiejętności pływania, gry w piłkę nożną, a także jazdy na łyżwach. Wszystko w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, w których plan treningowy wplatamy w plan zajęć edukacyjnych, a rodzice unikają konieczności dowożenia dzieci na treningi. Dzieci będą uczestniczyć w tygodniu w 6 godzinach szkolenia sportowego wybranej dyscypliny, dostosowanego intensywnością i charakterem zadań do ich wieku i możliwości oraz 4 godzinach ogólnorozwojowego wychowania fizycznego, w tym lekcjach na basenie i lodowisku. Program kształcenia sportowego opracowany jest przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Piłki Nożnej. W połączeniu z wysokim poziomem kształcenia ogólnego zapewnimy uczniom wszechstronny rozwój i efektywną edukację prozdrowotną, wysoką sprawność kondycyjną i koordynacyjną, rozwój cech motorycznych oraz naukę samokontroli, samooceny, planowania i organizacji czasu oraz samodzielności. Dzieci będą miały zorganizowany i wypełniony czas. Ponadto świetlica oferuje opiekę w godzinach 7:00 – 16:30, a stołówka ciepły energetyczny posiłek przygotowywany na miejscu.

Dzieciom oferujemy:

W grupie pływackiej: zajęcia na basenie i ogólnorozwojowe, w tym jazdę na łyżwach i rolkach, adaptację do środowiska wodnego i naukę pływania, dostosowany do możliwości ucznia rozwój tych umiejętności, wdrażanie edukacji prozdrowotnej i dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, prawidłowy i harmonijny rozwój psychofizyczny i zapobieganie wadom postawy, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent oddziału sportowego SP24 pozna i udoskonali wszystkie techniki pływackie. W ramach współpracy z klubem pływackim „Laguna 24” umożliwimy uczniom udział w zawodach, szlachetną rywalizację i oprócz pływania klasycznego, kształcenie umiejętności pływania szybkiego w płetwach. Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania stopnia młodszego ratownika i uczestnictwa w kursie nurkowania (dla chętnych). Wśród naszych absolwentów są reprezentanci Polski, mistrzostw Europy w sztafecie, rekordzista świata w pływaniu w płetwach. Pływanie daje dorosłym nie tylko możliwość aktywności sportowej, wyczynowej, ale ciekawej pracy w policji, straży pożarnej, wojsku czy służbach ratowniczych.

W grupie piłkarskiej: zajęcia na orliku szkolnym oraz w sali gimnastycznej, które oprócz umiejętności piłkarskich pozwolą dziecku na rozwój cech motorycznych takich jak: szybkość, zwinność oraz koordynacja ruchowa. Poza zajęciami doskonalącymi elementy piłki nożnej uczeń będzie miał okazję poznać inne dyscypliny sportu: lekkoatletykę, koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową. Dzieci będą korzystać z basenu szkolnego oraz nauki jazdy na łyżwach. Dzięki współpracy z klubem KS Gwiazda Toruń uczniowie będą mieli okazję brać udział w turniejach piłkarskich oraz rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Klub pomaga nam w organizacji obozów sportowych, półkolonii piłkarskich i różnych imprez sportowych. Uczniowie klas piłkarskich osiągają bardzo dobre oceny w nauce, podnoszą systematycznie swoje umiejętności sportowe, reprezentują szkołę w zawodach, odnosząc sukcesy w wielu dyscyplinach. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany trener piłki nożnej z licencją UEFA B oraz doświadczeniem w pracy z młodymi piłkarzami, z których dwóch jest już zawodnikami klubu Arka Gdynia.

Klasa z innowacją ekologiczno-plastyczną adresowana jest do dzieci lubiących kontakt z przyrodą, zdrowy styl życia oraz, które w ciekawy sposób chcą kształtować i rozwijać swoją aktywność twórczą. Uczestnicząc w wycieczkach, przeprowadzając doświadczenia i obserwacje, aktywnie działając – uczniowie wzbogacą swoją wiedzę o środowisku naturalnym, zdrowym odżywianiu, zaletach aktywności fizycznej. Przekonają się, że żyć ekologicznie, to żyć zdrowo. Poprzez zastosowanie różnorodnych metod, form i technik plastycznych uczniowie poznają otaczający świat wszystkimi zmysłami, pobudzą wyobraźnię, rozwiną umiejętność artystycznego przedstawiania przedmiotów i zjawisk oraz własnych pomysłów. Nabędą umiejętność reagowania na sztukę tworzoną przez innych, oraz umiejętność podchodzenia z dystansem do własnych wytworów. Podejmując zaś konkretne działania np. wykorzystując surowce wtórne podczas wykonywania prac plastycznych odkryją, że działania na rzecz środowiska można łączyć z dobrą zabawą. Będą inspirować kolegów i koleżanki z innych klas do bycia EKO. Klasa z innowacją ekologiczno-plastyczną, to klasa z klimatem!

Klasa z innowacją teatralną jest idealna dla dzieci z bogatą wyobraźnią, lubiących zabawę w teatr, ale też dla tych, które lubią i chcą obcować ze sztuką. W tej klasie uczniowie będą mieli okazję poznać teatr „od podszewki” i porozmawiać z aktorami, choreografem, czy technikiem muzycznym. Poprzez zastosowanie różnorodnych form i technik teatralnych wyzwolą swoją energię i uczucia także na scenie. Przekonają się, że aktorem każdy być może, biorąc udział w przedstawieniach swojej klasy i nabędą umiejętność reagowania na sztukę tworzoną przez innych. Nauczą się odczuwać radość i przyjemność z pracy w grupie, gdyż tylko szczęśliwe dziecko jest zdolne do prawidłowego rozwoju w każdym aspekcie. Uczniowie będą brać udział w konkursach recytatorskich, przygotowywać inscenizacje i obcować ze sztuką w wielu ciekawych miejscach. Klasa z innowacją teatralną, to klasa z wyobraźnią.  

W klasie z innowacją krajoznawczo-turystyczną odnajdą się dzieci ciekawe świata, lubiące piesze wycieczki a także kochające przyrodę. Preferujemy w tym oddziale czynny wypoczynek i zdrowy styl życia. W czasie realizacji innowacji „Podróże małe i duże” uczniowie często wraz z rodzicami biorą udział w wycieczkach pieszych, w najbliższej okolicy Torunia i innych ciekawych zakątkach naszego regionu, także w dni wolne od zajęć szkolnych. W trakcie trzyletniego cyklu realizacji programu przewidzianych jest kilka wycieczek dwudniowych, które prawdopodobnie będą się wiązać z dodatkowymi kosztami. Realizacja programu sprzyja rozwijaniu pasji krajoznawczych, wyrabianiu sprawności fizycznej oraz integracji zespołu klasowego. Dzieci będą miały okazję poznać nieznane im zakątki naszego województwa, ale i poznać ciekawe miejsca w kraju, spotykając się i wędrując z pracownikami PTTK, przewodnikami. Usłyszą ciekawe opowieści związane z tradycją i historią naszego regionu. W klasie z innowacją krajoznawczo-turystyczną przygoda jest na wyciągnięcie ręki!

 O zapisaniu do poszczególnych klas z innowacjami decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Z7.jpg
Z7.jpg
61.jpeg
61.jpeg
s5.jpeg
s5.jpeg
s3.jpeg
s3.jpeg
s22.jpeg
s22.jpeg
s1.jpeg
s1.jpeg
previous arrow
next arrow

Szkoła

1) W przypadku posiadania przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy dostarczyć dokument do szkoły ze względu na inny symbol legitymacji. 2) Zdjęcie do legitymacji musi spełniać następujące warunki: powinno być w formacie...

Laboratoria Przyszłości

Konstruowanie i programowanie z klockami Lego z Laboratoria Przyszłości Doskonalimy kompetencje przyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci #LaboratoriaPrzyszłości {gallery}23_24/labolatoria/lego{/gallery}

Uczestniczymy w projektach:
szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24 szkola24