Aktualności

W pierwszy weekend grudnia zapraszamy do wspólnego świętowania 25. rocznicy obecności Torunia na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO! W programie konferencja, widowiska na Rynku Staromiejskim i Zamku Krzyżackim oraz zwiedzanie nieznanych zakamarków toruńskiej starówki.

więcej informacji

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczniów klas I

rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2022/2023 

w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu

odbędzie się dnia 23.06.2022 o godz.16:30 w dużej sali gimnastycznej.

Zapraszamy jednego rodzica bez dzieci.


Dyrektor Szkoły
mgr Ewa Wronkowska

 

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym

Zarządzenie Nr 10 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 19.01.2022 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,
a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023

 

Nabór elektroniczny do klas I szkół podstawowych na rok 2022/2023

odbywa się za pośrednictwem strony


 https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/torun/

 

Prowadzimy nabór do klasy pierwszej sportowej w dyscyplinie piłki nożnej i pływania oraz do klas ogólnokształcących, w tym dwóch z innowacjami pedagogicznymi

 

Terminy prób sportowych:

  • pływanie: 23 luty godz. 16.30-17.30 – basen
  • piłka nożna: 23 luty godz. 17.30-18.30 - mała sala gimnastyczna

Proszę Państwa,
rodzice kandydatów do klasy sportowej są zobowiązani do dostarczenia wraz z dokumentami orzeczenia lekarskiego, wydawanego przez lekarza pierwszego kontaktu/rodzinnego na podst. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j. z dnia 2021.06.17) art.137. Bez tego orzeczenia dzieci nie będą mogły być dopuszczone do prób sprawności fizycznej. Orzeczenie to powinno mieć następującą treść:

Orzeczenie lekarskie
Kandydat………………………posiada stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym.

W razie problemów z uzyskaniem orzeczenia, proszę powołać się na wskazaną wyżej podstawę prawną.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Regulamin rekrutacji do oddziałów sportowych
  2. Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy pierwszej sportowej w zakresie pływania
  3. Sprawdzian umiejętności kierunkowych do klasy pierwszej sportowej w zakresie piłki nożnej

 

 

Oddział pierwszy sportowy 2023/24: pływanie i piłka nożna
Klasa sportowa w Szkole Podstawowej nr 24 w Toruniu to klasa adresowana do najmłodszych, którzy chcieliby uzupełnić indywidualne potrzeby ruchowe, aktywnie spędzić czas z dala od komputera i telewizora, nabyć i rozwinąć sprawność fizyczną oraz umiejętności pływania, gry w piłkę nożną, a także jazdy na łyżwach. Wszystko w ramach obowiązkowych zajęć szkolnych, w których plan treningowy wplatamy w plan zajęć edukacyjnych, a rodzice unikają konieczności dowożenia dzieci na treningi. Dzieci będą uczestniczyć w tygodniu w 6 godzinach szkolenia sportowego wybranej dyscypliny, dostosowanego intensywnością i charakterem zadań do ich wieku i możliwości oraz 4 godzinach ogólnorozwojowego wychowania fizycznego, w tym lekcjach na basenie i lodowisku. Program kształcenia sportowego opracowany jest przez Polski Związek Pływacki oraz Polski Związek Piłki Nożnej. W połączeniu z wysokim poziomem kształcenia ogólnego zapewnimy uczniom wszechstronny rozwój i efektywną edukację prozdrowotną, wysoką sprawność kondycyjną i koordynacyjną, rozwój cech motorycznych oraz naukę samokontroli, samooceny, planowania i organizacji czasu oraz samodzielności. Dzieci będą miały zorganizowany i wypełniony czas. Ponadto świetlica oferuje opiekę w godzinach 7:00 – 16:30, a stołówka ciepły energetyczny posiłek przygotowywany na miejscu.

Dzieciom oferujemy:
W grupie pływackiej: zajęcia na basenie i ogólnorozwojowe, w tym jazdę na łyżwach i rolkach, adaptację do środowiska wodnego i naukę pływania, dostosowany do możliwości ucznia rozwój tych umiejętności, wdrażanie edukacji prozdrowotnej i dbałość o bezpieczeństwo własne i innych, prawidłowy i harmonijny rozwój psychofizyczny i zapobieganie wadom postawy, przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Absolwent oddziału sportowego SP24 pozna i udoskonali wszystkie techniki pływackie. W ramach współpracy z klubem pływackim „Laguna 24” umożliwimy uczniom udział w zawodach, szlachetną rywalizację i oprócz pływania klasycznego, kształcenie umiejętności pływania szybkiego w płetwach. Uczniowie będą mieli możliwość uzyskania stopnia młodszego ratownika i uczestnictwa w kursie nurkowania (dla chętnych). Wśród naszych absolwentów są reprezentanci Polski, mistrzostw Europy w sztafecie, rekordzista świata w pływaniu w płetwach. Pływanie daje dorosłym nie tylko możliwość aktywności sportowej, wyczynowej, ale ciekawej pracy w policji, straży pożarnej, wojsku czy służbach ratowniczych.

W grupie piłkarskiej: zajęcia na orliku szkolnym oraz w sali gimnastycznej, które oprócz umiejętności piłkarskich pozwolą dziecku na rozwój cech motorycznych takich jak : szybkość, zwinność oraz koordynacja ruchowa. Poza zajęciami doskonalącymi elementy piłki nożnej uczeń będzie miał okazję poznać inne dyscypliny sportu: lekkoatletykę, koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę siatkową. Dzieci będą korzystać z basenu szkolnego oraz nauki jazdy na łyżwach. Dzięki współpracy z klubem KS Gwiazda Toruń uczniowie będą mieli okazję brać udział w turniejach piłkarskich oraz rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej. Klub pomaga nam w organizacji obozów sportowych, półkolonii piłkarskich i różnych imprez sportowych. Uczniowie klas piłkarskich osiągają bardzo dobre oceny w nauce, podnoszą systematycznie swoje umiejętności sportowe, reprezentują szkołę w zawodach, odnosząc sukcesy w wielu dyscyplinach. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany trener piłki nożnej z licencją UEFA B oraz doświadczeniem w pracy z młodymi piłkarzami, z których dwóch jest już zawodnikami klubu Arka Gdynia.

Oddział ogólny z innowacją „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”

Z myślą o muzycznym rozwoju uczniów naszej szkoły, w roku szkolnym 2022/2023 rozpocznie swoją działalność klasa ogólna z innowacją pedagogiczną „Nowoczesne metody edukacji muzycznej”. Uczniowie, którzy chcą rozwijać umiejętności wokalne, poszerzać słownik muzyczny oraz doskonalić swoje talenty, w tej klasie będą miały taką możliwość.

Inspiracją do utworzenia klasy o profilu muzycznym stała się kilkuletnia działalność szkolnego zespołu wokalnego Malitumba, osiągającego sukcesy poza naszą placówką, występując podczas uroczystości miejskich, oświatowych i kulturalnych. Uczniowie tej klasy będą mogli rozwijać swą muzykalność, zamiłowanie do śpiewu, doskonalić umiejętności wokalne, a także spróbować swoich sił w zespołowym muzykowaniu. Jeśli dzieci czują, że coś im w duszy gra, nauka w klasie z taką innowacją pozwoli im na pozytywne przeżycia związane z występami oraz wdrażanie do aktywności artystycznej połączonej z kulturalnym wykorzystywaniem wolnego czasu.

 

Oddział ogólny z innowacją „Bądź eko, bądź zdrów”

Dla dzieci, którym dobro Ziemi leży na sercu, dbających o naturalne środowisko, kochających przyrodę, preferujących czynny wypoczynek i zdrowy styl życia, proponujemy klasę z innowacją ekologiczną pod hasłem: „Bądź eko, bądź zdrów”. Uczniowie chcący zgłębiać wiedzę o środowisku naturalnym i jego ekostystemach, pragnący dawać drugie życie surowcom wtórnym, tworząc sztukę, z pewnością odnajdą swoje miejsce w tej klasie. Nie tylko sami będą wdrażać zasady recyklingu, ale nauczą także tego swoje koleżanki i swoich kolegów ze społeczności szkolnej. Będą brali udział w konkursach o tematyce ekologicznej, jak również sami je organizować. Nauczą się wiele o zdrowym odżywianiu, czynnym wypoczynku, a także oszczędzaniu zasobów naturalnych Ziemi. Poprzez dobrą zabawę wprost do ważnych i aktualnych zagadnień ekologicznych – to nasz przepis na sukces!

Uczestniczymy w projektach:
szkola24 szkola24 szkola24
szkola24 szkola24 szkola24 szkola24

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok